Drukuj

Dokumentacje Techniczne

Wykonujemy druk, skan oraz kopiowanie dokumentacji technicznej (projekty budowlane, drogowe,  architektoniczne itp.). Posiadamy możliwość drukowania monochromatycznego i kolorowego z plików rastrowych, pdf, dwg, plt itp.

Jesteśmy stanie przygotować każdy rodzaj dokumentacji wraz ze składaniem do formatu A4. Jedynym ograniczeniem jest tu szerokość drukowanych/kopiowanych mediów - 914mm.

Możemy również zarchiwizować Państwa dokumentację w postaci plików pdf, jpg, tiff itp. w rozdzielczości 100-600 DPI.